facebook
 
//////////////////////////////////////////////

W projekcie biorą udział czterej partnerzy zagraniczni, członkowie Trans Europe Halles oraz
trzej partnerzy z Małopolski.

Trans Europe Halles to sieć zrzeszająca instytucje kultury z całej Europy. To platforma
wymiany doświadczeń, wsparcia i współpracy pomiędzy jej członkami. Większość członków
TEH działa w przestrzeniach postindustrialnych – halach, drukarniach, fabrykach, dworcach.

Partnerzy (Trans Europe Halles)

Johan Centrum

Mains d’Œuvres

P60

Stanica Zilina-Zariecie

Partnerzy (Małopolska)

Filharmonia Krakowska

Małopolski Instytut Kultury

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Celem współpracy ma być wypracowanie i upowszechnienie nowatorskiego systemu
kształcenia wolontariuszy pracujących w kulturze. Z jednej strony przyczyni się to do
rozwoju zawodowego młodych ludzi i pozwoli im nabrać nowych doświadczeń, z drugiej
stanie się nieocenioną pomocą dla instytucji kultury w całej Małopolsce.

 

//////////

Participating in the project are four foreign partners, members of Trans Europe Halles and
three partners from Małopolska.

Trans Europe Halles (TEH) is a network gathering culture institutions from all over Europe. A
platform for exchanging experience, support and collaboration between its members. Most of
TEH members operate in post-industrial spaces: production halls, printing presses, factories,
and train stations.

Partners (Trans Europe Halles)

Johan Centrum

Mains d’Œuvres

P60

Stanica Zilina-Zariecie

Partners (Małopolska)

Kraków Philharmonic

Małopolska Institute of Culture

Ethnographic Museum in Kraków

The goal of the collaboration is to work out and disseminate an innovative system of
educating volunteers operating in the field of culture. This on the one hand will further the
professional development of young people, and let them gain new experiences, and on the
other will become an invaluable assistance for culture institutions throughout the Małopolska
Region.